مقالات

 بازگشت مبلغ سرویس

با سلام خدمت کاربران گرامی هر کاربر برای هر خدمت و سویس دریافتی این حق رادارد که از سرویس و خدمت...

 بازگشت مبلغ سرویس های هاستینگ

با سلام خدمت کاربران گرامی هر کاربر برای هر خدمت و سویس دریافتی این حق رادارد که از سرویس و...

 محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و …

- شرکت در تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای شرکت...