جهت بکاپ گیری میتوانید از سرویس FTP استفاده کنید

فضای FTP 100GB

میزان فضا 100 گیگ

فضای FTP 200GB

میزان فضا 200 گیگ