هاست لینوکس اختصاصی (ایران)

Host IRAN Plan500MB

کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
مناسب برای سایت های پر بازدید

 • 500MB حجم هاست میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود Sub domain
 • نامحدود Add-on domain
 • نامحدود Parket domain
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
Host IRAN Plan1GB

کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
مناسب برای سایت های پر بازدید

 • 1GB حجم هاست میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود Sub domain
 • نامحدود Add-on domain
 • نامحدود Parket domain
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
Host IRAN Plan2GB

کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
مناسب برای سایت های پر بازدید

 • 2GB حجم هاست میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود Sub domain
 • نامحدود Add-on domain
 • نامحدود Parket domain
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
Host IRAN Plan 3GB

کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
مناسب برای سایت های پر بازدید

 • 3GB حجم هاست میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود Sub domain
 • نامحدود Add-on domain
 • نامحدود Parket domain
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
Host IRAN Plan 4GB

کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
مناسب برای سایت های پر بازدید

 • 4GB حجم هاست میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود Sub domain
 • نامحدود Add-on domain
 • نامحدود Parket domain
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
Host IRAN Plan 5GB

کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
مناسب برای سایت های پر بازدید

 • 5GB حجم هاست میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود Sub domain
 • نامحدود Add-on domain
 • نامحدود Parket domain
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان