مرحله
انتخاب دامنه
مرحله
مشخصات سفارش

سرویس ها / محصولات:
نمایندگی هاست لینوکس 2GB -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور : آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 4GB -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور : آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 5GB -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور : آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 10GB -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور : آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 20GB -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور : آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 30GB -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور : آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : روزانه

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (3.93.75.242) در سیستم ثبت خواهد شد.


شماره همراه: 1434 608 0918 افشاری
شماره همراه: 434 0330 0912 افشاری